ZAK sp. z o.o.

ZAK Ltd.

Oferta

Spółka specjalizuje się w produkcji i sprzedaży “maliny ekstra”, niemniej zajmuje się również produkcją innych owoców miękkich oraz warzyw.

Zakres produkcji

Produkcja obejmuje mrożone i schładzane owoce miękkie. Przerabianych jest ok. 15 gatunków owoców, wśród których największe znaczenie ma truskawka, wiśnia i malina. Firma przetwarza również warzywa takie jak rabarbar, por i cebula. Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem owoców i warzyw lub działających w innych gałęziach przemysłu spożywczego, gdzie mrożone owoce są wykorzystywane jako “wsad”.

Usługi B2B

Produkcja obejmuje mrożone i schładzane owoce miękkie. Przerabianych jest ok. 15 gatunków owoców, wśród których największe znaczenie ma truskawka, wiśnia i malina. Firma przetwarza również warzywa takie jak rabarbar, por i cebula. Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem owoców i warzyw lub działających w innych gałęziach przemysłu spożywczego, gdzie mrożone owoce są wykorzystywane jako “wsad”.

HACCP & BRC

W celu zaspokojenia potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych wprowadzono system zapewnienia jakości zdrowotnej opierający się na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Pracownicy firmy znają politykę HACCP firmy i są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za system HACCP oraz bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów gotowych.

Jesteśmy także certyfikowani do BRC grade A (do lipca 2017)

Lokalizacja i kontakt

Biuro: (+ 48) 81 829 34 35 |  biuro.zak@vp.pl

Dział Handlowy: (+ 48) 81 829 34 55 | skup.zak@vp.pl

Skup i Kontraktacja: (+ 48) 81 829 30 62

Magazyn/Kontakt dla kierowców: +48 691 249 100

Kierownik Chłodni: (+ 48) 81 829 30 61

Kierownik Produkcji: (+ 48) 81 448 21 12